• Accessories

    Príslušenstvo

    Skrutky sú definované v ANSI B1.13M pre tolerancie stupňa 6 g. Materiál svorníka je v súlade s ASTM F568M pre triedu 4.6. Materiál pre skrutky odolné proti korózii vyhovuje norme ASTM F 568M pre triedu 8.83. skrutky. Povrchová úprava musí zodpovedať AASHTO M232. Normálna veľkosť podložky je 76 * 44 * 4 mm a môžeme postupovať podľa výkresov od zákazníka. Farba reflektora musí byť vždy biela, červená a žltá, môžete ich však miešať sami. Skrutky a matice sú určené na upevnenie ochranného krytu ...